دستگاه سازی

ساخت دستگاه چاپ هلیو در سایز های مختلف

افلاین و هم انلاین دارای تنظیمات

 حرفه ای برای راحتی اپراتور

 

نمونه چاپ زده روی اسپاند رو مشاهده میکنید

دستگاه ها تمام پنوماتیک میباشند 

جهت همکاری لطفا وارد صفحه تماس با ما شوید