التراسونیک

طراحی و ساخت انواع دستگاه های التراسونیک

دستگاه التراسونیک تولید گلسر دوخت و برش

قالب گل سر التراسونیک